תיק עבודות מערכת ועד טוב

מערכת ועד טוב

מערכת ווב מבוססת Laravel

מערכת ועד טוב תוכננה עבור חברה לניהול אחזקה ושירות לבנייני מגורים אשר מיועדת לענות על כל הצרכים ולקיים תקשורת בין …

תאריך

April 4, 2018

לקוח

ועד טוב

טכנולוגיות

Laravel, Vue.js, Axios, JS - ES6, Payment Gateways, Notifications system


תיאור הפרוייקט

מערכת ועד טוב תוכננה עבור חברה לניהול אחזקה ושירות לבנייני מגורים אשר מיועדת לענות על כל הצרכים ולקיים תקשורת בין הדיירים, ועד הבניין וחברת האחזקה. המערכת מכילה שני חלקים עיקריים: אזור האישי ואזור חברתי, כמו כן המערכת מכילה מערכת ניהול לטובת הרצת וניהול כלל חלקי המערכת ע״י חברת האחזקה/אדמין. המערכת מבוססת על Laravel וכוללת הפרדה מלאה בין מבנים ומערכת משתמשים בהתאמה.

האזור האישי מכיל יכולת תשלום חודשי/שנתי של ועד הבית (סליקה מקוסטמת ישירות לחשבון של ועד הבית של כל בניין דירות בנפרד) כמו כן האזור האישי מכיל יכולת פתיחה ועקיבה אחרי קריאות שירות, תשלום על פרוייקטים מיוחדים של הבניין וצפייה במאזן ההוצאות של הבניין.
 
האזור החברתי כולל פורום בין דיירי הבניין, לוח מכירות המאפשר לכל דייר לפרסם מוצרים למכירה/מסירה, ואזור הטבות אשר מכיל הטבות שנבנו במיוחד עבור הדיירים.