תיק עבודות Twenty Peaks

Twenty Peaks

אפליקציית אתגר רכיבה - iOS & Android

האפליקציות עדיין תחת פיתוח, בשלבי סיום, פרטים בקרוב

תאריך

July 28, 2016

לקוח

Twenty Peaks

טכנולוגיות

Android, iOS, Yii2, GPS navigation, Google Maps API, Payment Gateways


תיאור הפרוייקט

האפליקציות עדיין תחת פיתוח, בשלבי סיום, פרטים בקרוב